ANELLAMENT CIENTÍFIC D'OCELLS I RESULTATS

2014-12-10 21:59

L'anellament científic

L'anellament científic d'ocells és un mètode d'estudi basat en el marcatge individual de les aus. Qualsevol registre d'un ocell anellat, ja sigui a través de la seva recaptura i posterior alliberament, o bé per la seva recuperació final un cop mort, ens oferirà una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia, especialment pel que fa als seus desplaçaments.

Traçant les línies de vol definides pels parells de dades anellament-recuperació, és possible definir les rutes migratòries de les diferents espècies d'ocells, així com les seves àrees de descans, oferint-nos així una informació molt valuosa per a la planificació de sistemes integrats d'espais protegits per a les aus.

Una altra informació derivada de les recuperacions i controls inclou paràmetres poblacionals (taxa de supervivència, èxit reproductor, etc...) que poden resultar essencials per entendre determinats canvis en les poblacions dels ocells.

L'anellament a Catalunya

A Catalunya l'anellament està organitzat principalment per l'Oficina Catalana d'Anellament de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Actualment l'OCA disposa d'uns 200 anelladors experts, la majoria voluntaris, que anellen al voltant de 70.000 ocells cada any. De tots aquests anellaments només es tornen a recuperar amb posterioritat un de cada 100, de manera que qualsevol informació d'algun ocell anellat pot ser molt valuosa. Per saber com heu d'actuar en cas de trobar-vos amb algun ocell anellat o amb alguna anella heu de consultar la pàgina d'anella trobada.

Per què anellem els ocells?

S'han après moltes coses dels ocells observant-los i comptant-los, però aquests mètodes rarament permeten d'identificar-los individualment. L'anellament d'ocells és essencial si volem saber coses com quan de temps viuen, on van quan migren i quan marxen o arriben als llocs on es desplacen, temes tots ells molt importants per a la seva conservació.

Posar un anella metàl·lica lleugera i numerada a la pota dels ocells és un mètode inofensiu que permet d'identificar-los com a individus. Cada anella també té inscrita una adreça de manera que qualsevol persona que trobi un ocell anellat pot reportar la informació de la troballa. Alguns estudis d'anellament també utilitzen la col·locació d'anelles de color de manera que permeten d'identificar els ocells visualment en el camp sense la necessitat de capturar-los.

A nivell d'Europa, després de més de 100 anys d'anellament, encara avui en dia s'estan descobrint més coses de les vies migratòries dels ocells i de les seves àrees d'hivernada i nidificació. De tota manera, avui en dia, el principal interès de l'anellament d'ocells està en la monitorització de les seves poblacions. L'anellament ens permet d'estudiar quants ocells joves surten del niu i sobreviuen per convertir-se en adults, així com quants adults superen l'estrès de la cria, la migració o les condicions ambientals adverses. Els canvis en la taxa de supervivència i altres aspectes de la biologia dels ocells ens ajuden a entendre les causes del declivi de les seves poblacions. Aquesta informació és molt important per a la conservació; per això tant a Europa com als Estats Units, ja fa anys que tenen projectes especials per estudiar aquests paràmetres. Aquests projectes han permès d'esbrinar, per exemple, que el declivi progressiu de les poblacions de la boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus nidificants a Europa des de la dècada dels 70, està íntimament lligat descens en els índexs de pluviometria dels quarters d'hivernada africans de l'espècie. A Catalunya, l'Institut Català d'Ornitologia fa deu anys que ha engegat el seu propi projecte: el projecte SYLVIA.

L'anellament afecta als ocells?

La resposta és ben simple: no. És essencial que els ocells no es vegin afectats per la manipulació i per l'anella. Si ho fossin, l'anellament no ens seria d'utilitat per explicar-nos com actuen amb naturalitat els ocells. Molts estudis han demostrat que els ocells anellats durant l'època de cria tornen de seguida a incubar els ous o a alimentar els polls un cop alliberats després de ser anellats, o que els ocells anellats durant la migració segueixen viatjant al llarg dels milers de quilòmetres que hi ha entre les zones de cria i d'hivernada. Els ocells no es veuran afectats mentre l'anellament sigui fet per anelladors conscients que cal prioritzar la seguretat dels ocells. No és sorprenent que l'anellament tingui molt poc efecte sobre els ocells ja que una anella, en relació al pes de l'ocell, és equivalent a un rellotge de polsera per a una persona.

Com s'agafen els ocells per anellar-los?

Els ocells són capturats per ser anellats de maneres molt diverses. Molts són anellats al niu quan són pollets, la qual cosa és molt valuosa ja que ens dóna una informació molt precisa de la seva edat i el seu origen. El mètode més utilitzat per anellar ocells completament crescuts és la xarxa japonesa, de malla molt fina que es col·loca verticalment i que és especialment dissenyada per agafar els ocells quan volen. Aquest mètode és molt efectiu, però els ocells només poden ser extrets de la xarxa amb seguretat per anelladors experimentats, que hagin rebut una formació especial.

L'anellador científic d'ocells

L'anellament d'ocells implica la col·locació d'anelles metàl·liques numerades a les potes dels ocells salvatges per intentar determinar els seus moviments i obtenir informació del tipus com la seva taxa de supervivència o grau d'afinitat aper una localitat determinada. Les anelles tenen gravada una adreça postal, de manera que qualsevol persona que es trobi un ocell anellat pot reportar-ho (només cal omplir i enviar el formulari que trobareu a l'apartat d'anella trobada). Pels petits ocells, fora del cercle de l'anellament, es reporta menys del 1% del total de les anelles col·locades cada any mentre que, per altra banda, anualment, uns 200 anelladors catalans marquen uns 70.000 ocells de diferents espècies dels quals uns 800 són recuperats com a mínim una altra vegada amb posterioritat.

L'anellador d'ocells

Els anelladors d'ocells no només estan interessats en les recuperacions posteriors dels ocells que han marcat ells. Molts estan implicats en estudis d'espècies concretes d'ocells o de la seva localitat d'anellament i només depenen de la informació sobre les captures i posteriors recaptures dels ocells que fan ells mateixos. Això inclou mesures com el pes i d'altres que prenen als ocells que anellen, així com les dades de les recuperacions dels ocells marcats amb anterioritat. Per a qualsevol d'aquests tipus d'estudi, el fet crucial és que la tècnica d'anellament sigui el més inofensiva possible pels ocells, de manera que hi ha estàndards força estrictes de formació de potencials anelladors. La preparació per ser anellador només pot ser completada treballant al camp (no n'hi ha prou amb llegir-se els llibres) i, per tant, posar-se en contacte amb els anelladors en actiu és essencial.

Portals web de l’Institut Català d'Ornitologia on hi ha els resultats de diferents projectes que es duen a terme

Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC)

Servidor de Cartografia Ornitològica de Catalunya (SCOC)

Atles dels ocells nidificants de Catalunya on-line (E-Atles)

Servidor d'informació sobre els efectes del canvi climàtic en els Ocells i els seus Hàbitats

—————

Retorna