CONSUMPEDIA, informació de consum responsable a la xarxa

2014-04-29 19:33

https://consumpedia.org/

Consumpedia és un espai de consulta gratuït i no comercial. Un fitxer de productes, en permanent desenvolupament, amb informació independent, rigorosa i pràctica (extreta principalment de la revista Opcions). És un lloc pel qual podem passar per prendre decisions de consum més conscients. És una eina per apropiar-nos del nostre dia a dia i evitar que els nostres consums segueixin canviant les nostres vides, barris, pobles, món... Un descans al consumisme, una invitació a gaudir i transformar. La intenció d'aquest web és oferir eines i inspiració per a aquesta aventura que comença, doncs, amb un canvi de xip...

Alguns dels productes que podem aprendre a fer-ne un consum més responsable són: bombetes, detergents, iogurt, llibres, mobles de fusta, oli d'oliva, ordinadors, pasta, pasta de dents, peix, protectors solars, turisme, vambes....

La informació sobre aquests productes s’estructura en quins són els usos o mals usos que en fem, quins són els compostos perillosos, les procedències i els impactes socials i ambientals, i sobretot, què podem fer nosaltres per disminuir aquests impactes des de molts àmbits en que podem actuar. A part la informació s’acompanya d’un estudi profund i acurat per aprendre tot allò que vulguem.

Submergim-nos en la pàgina i aprenem a consumir responsablement per transformar millorant el nostre entorn!

—————

Retorna