Documental sobre alimentació

2014-04-01 18:39

Aprendre a menjar, aprendre a viure

Els menjadors escolars ecològics: una alternativa cap a la sobirania alimentària. 

Apostem per un model de producció, distribució i consum d'aliments respectuós amb la terra i amb les futures generacions. Els menjadors escolars ecològics són una iniciativa que ens permet decidir sobre l'alimentació sana i també quin món volem.
Per tant, aquestes experiències són una forma d'exercir la nostra Sobirania Alimentària, entenent per sobirania alimentària el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d'aliments garantint a tota la població el dret a l'alimentació, sobre la base de la petita i mitja producció, que respecti a les pròpies cultures i a la diversitat.
Una producció del Kinógraf per Entrepobles, Barcelona 2009. Durada 19 minuts.

—————

Retorna