Dos documentals sobre educació alternativa, en contraposició a l'educació tradicional

2015-07-18 12:57

L'educació que rebem de petits i de grans ens condiciona com a persones i com a societat. És imprescindible analitzar i reflexionar una mica sobre la situació del model o models educatius actuals, i compartir propostes per millorar-los per tal de fer una societat més empoderada, més justa i més dinàmica.

En la nostra societat associem educació amb escola. L'escola tradicional, com la coneixem actualment, és una institució de més de 200 anys d'existència, on l'èxit o fracàs educatiu es centra en els resultats acadèmics. Els seus pilars són una fragmentació dels coneixements en assignatures iguals per tothom i temari estatal, un mètode d’aprenentatge memorístic i repetitiu basat en classes magistrals per part del professor en una aula, un paper autoritari per part de l’adult dirigint i jutjant les accions dels infants, un mètode d’avaluació basat en els exàmens i la progressió o repetició de curs, una separació dels alumnes per edats, i on es fomenta la competitivitat individual i s'incentiva mitjançant premis i càstigs. El fracàs es considera culpa dels alumnes i no del sistema.

Davant aquesta situació existeixen corrents educatius alternatius als tradicionals que propugnen un entorn lliure i relaxat que permet vincular els aprenentatges amb la felicitat, amb infants actius, autònoms intel·lectualment i moralment, i respectuosos amb l'autonomia dels altres, on els tutors acompanyen i recolzen l'infant i la seva capacitat per fer-se a si mateix, treballant colze a colze amb les famílies. Una educació que fomenti la interacció entre nenes i nens d'edats diverses, la cooperació, la comunicació, la solidaritat, la convivència, l’entusiamse, la creativitat, la presa de decisions, la responsabilitat, que els capaciti per assumir la plena llibertat.

Us proposo dos documentals que analitzen el sistema educatiu, el qüestionen i mostren alternatives pràctiques: 

La educación prohibida

https://vimeo.com/47656135

Pel·lícula documental que es proposa qüestionar les lògiques de l'escolarització tradicional i la forma d'entendre l'educació, apropant experiències educatives alternatives, no convencionals que plantegen la necessitat d'un nou paradigma educatiu

Entre maestros

https://vimeo.com/56089699

Un documental sobre l'experiència real i directa d'un professor de matemàtiques i física que persegueix que onze alumnes recuperin la motivació i l'autoestima. Una experiència basada en el respecte, la confiança i la provocació.

—————

Retorna