El projecte QuiroRius al Berguedà

2017-10-18 19:29

Els ratpenats d'aigua

A Catalunya hi ha 29 espècies de ratpenats, totes elles insectívores. En un mateix ecosistema podem trobar diferents espècies alhora, que cacen insectes diferents de forma diferent (dins el bosc, a zones obertes, prop de l’aigua...). Només hi ha 2 espècies aquàtiques (capturen insectes arran d’aigua i fins i tot petits peixos). 

Una d’elles és el ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii), que es troba distribuïda per tota Europa i es refugia en arbres madurs de ribera.

L’altra, el ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii), distribuïda per la mediterrània i totalment cavernícola.

Gràcies a les seves grans potes i llargues ungles, totes dues espècies capturen insectes tant a la superfície de l’aigua com a l’aire. Els ratpenats d’aigua estan adaptats (els peus més grans de lo normal) per capturar insectes llaurant l’aigua. Aquesta és la seva ruta de vol:

La seva presència o absència és un bon indicador de l’estat de conservació de l’ecosistema ja que requereixen d’una bona estructura de bosc de ribera, aigües netes i zones amb aigües lentes. 

Projecte QuiroRius

El projecte QuiroRius és el seguiment a nivell europeu de ratpenats aquàtics, que es basa en comptar les passades observades d’aquests ratpenats (Myotis cappaccinii i/o M. daubentonii) en un tram de riu d’1 Km de llarg, en el que s’han determinat 4 estacions o punts de mostreig, el més equidistants possible, en les que es fan 10 minuts de detecció.

A Catalunya, el projecte es va iniciar a títol experimental l'any 2007 i implementat de forma definitiva l'any 2008 a bona part de les conques fluvials del territori català.

El seguiment es fa en els mesos d’estiu, època de més activitat d’aquestes espècies, i el recompte de passades es fa enfocant una llanterna des d’una riba del riu a l’altra i anotant cada vegada que un ratpenat creua la línia del flux de llum arran d’aigua. Els ratpenats d’aigua volen d’una forma característica damunt la massa d’aigua i això els fa fàcilment recoenixibles.

L’hora d’inici és 1h després de la posta de sol, no ha de ploure, ni fer condicions adverses de vent i temperatura que puguin influenciar en l’activitat de quiròpters.

Els punts on es prenen dades al nostre país es poden consultar al mapa del següent enllaç

QuiroRius al Berguedà

L'any 2015 el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i el Museu de Ciències Naturals de Granollers van realitzar una jornada per presentar el projecte i realitzar una sortida per explicar la metodologia d'observació. L'any 2016 el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà va organitzar una altra vegada una activitat divulgativa explicant el projecte i realitzant una altra observació

Ha sigut aquest 2017 quan s'ha fet un seguiment rigorós i s'ha aportat informació a la base de dades del projecte QuiroRius. En les dues jornades d'observació s'han comptat 345 passades de ratpenat d'aigua, corroborant que en aquesta zona del Riu Llobregat existeix una notable població d'aquestes espècies, i això és un indicador de la bona qualitat de l'ecosistema fluvial de l'àrea analitzada.

Aquests en són els resutats!

—————

Retorna