El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya

2016-05-18 10:51

El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya

El patrimoni natural de Catalunya és excepcionalment divers a causa de la seva situació geogràfica, que abasta tant l'alta muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, bosquines, prats i pastures. Aquest entramat bàsic del territori ha de poder conviure i sobreviure a les exigències de la societat i conservar-ne els valors.

Els espais naturals protegits de Catalunya s’han definit per les seves característiques geomorfològiques o paisatgístiques i la seva riquesa en espècies de flora, fauna i hàbitats i, entre tots ells, acullen els ecosistemes en millor estat de conservació, amb més biodiversitat d’organismes i hàbitats i més representatius del patrimoni del país.

Actualment, els objectius i les funcions dels espais naturals protegits formen part del conjunt de l'acció mediambiental i els determinen les estratègies i directrius internacionals en la matèria. Aquestes estratègies i directrius tenen com a finalitat un desenvolupament sostenible a escala global. Es tracta d'assolir un model de desenvolupament socioeconòmic que preservi els valors d’aquests espais protegits. Les xarxes d'espais naturals protegits tenen assignada una funció transcendental per a la conservació in situ de la biodiversitat.

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al Pla d'espais d'interès natural (PEIN), que estableix un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya i proporciona una protecció bàsica a aquests espais. Actualment, el PEIN inclou un 31% de la superfície de Catalunya.

Els 182 espais que conformen el PEIN es poden consultar en l’enllaç següent:

Els espais del Sistema

Els darrers 15 espais que s’han incorporat a aquesta llista són:

Aigüestortes (Val d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça)

Eth Portilhon (Val d’Aran)

La Rojala-Platja del Torn (Baix Camp)

Pas de l’Ase (Ribera d’Ebre, Priorat)

Plans de la Unilla (Segrià)

Plans de  Sió (Urgell, Segarra, Noguera)

Rasos de Tubau (Berguedà, Ripollès)

Ribera Salada (Solsonès, Alt Urgell)

Riera de Clariana (Anoia)

Riu Congost (Vallès Oriental)

Riu Fluvià (Alt Empordà, Garrotxa)

Riu Llobregat d'Empordà (Alt Empordà)

Serres de Pradell-l'Argentera (Baix Camp, Priorat)

Sistema Prelitoral Central (Alt Camp, Anoia, Conca de Barberà)

Turons de la Plana Ausetana (Osona)

 

Tots aquests, són espais únics i rics en valors que mereixen una visita!

Ribera Salada

—————

Retorna