Estalvi d'energia a casa

2014-04-24 18:54

Unes quantes mesures elementals per estalviar fins a un 50% de l’energia a casa.

Abans d’adquirir un habitatge:

Tenir en compte la seva orientació: La incidència de la radiació solar sobre una façana sud es produirà durant gairebé tot el dia. A l’hivern, aquesta aportació de calor ens ajudarà a reduir la despesa de calefacció. A l’estiu, com que l’altura del sol és superior, amb la col·locació de petits elements que facin ombra evitarem la radiació directa i la calor. Si podem hem d’escollir aquesta orientació, i evitar la orientació nord, que la radiació solar és quasi nul·la. Si malgrat tot disposem d’un habitatge orientat al nord, caldrà plantejar-se instal·lar bones mesures aïllants (que també cal instal·lar-les de totes maneres si volem ser eficients)

Distribució de les estances:

- Les sales amb un ús continu seran les que necessitaran unes condicions més confortables. Per això, els espais principals, d’ús continu, se situaran prioritàriament a la façana sud.

- Les sales amb una utilització intermitent no requeriran unes condicions tan confortables. Per això, els espais de pas o de menys utilització (sales de rentar, magatzem, lavabos, passadissos, etc.) es disposaran a la façana nord per fer de tap.

Il·luminació natural:

L’objectiu ha de ser aprofitar al màxim la llum solar per reduir el consum elèctric en il·luminació. Per això s’hi hauran d’instal·lar elements de captació de llum natural, com poden ser: finestres, patis interiors, o tubs de captació de llum solar (tubs solars). Els tubs solars permeten captar la llum natural a través d’un element situat a l’exterior i la porten fins a l’espai a il·luminar mitjançant un tub de material refractant. Mentre hi ha llum solar, tens l’estança il·luminada gratuïtament! L’avantatge d’aquest sistema davant dels tradicionals és que permet el pas de llum però redueix les pèrdues tèrmiques.

També és recomanable la utilització de pintures i materials clars per a l’acabat de les parets i els sostres.

Aïllaments:

Aïllar les golfes. La calor puja, i el 25% es perd pel sostre i les golfes. És fàcil posar fins a 300 mm d’algun aïllant a l’espai de les golfes.

Aïllar el dipòsit d’aigua calenta i les canonades. Els dipòsits d’aigua calenta emmagatzemen aigua fins a 65°C. Hi ha molta pèrdua de calor en el camí del dipòsit als radiadors.

Vidres dobles o triples. Al voltant del 10% de la calor es perd a través de les finestres. Aquet percentatge es pot reduir si aïllem amb cortines denses i uns bons vidres. El triples vidres no són excessivament més cars, i encara són  més eficients.

Evitar el corrent. El corrent d’aire que creua lliurement la teva llar suma un 15% de la pèrdua del calor. Això pot ser fàcilment arreglat amb cinta i massilla al voltant dels marcs de portes i finestres.

Aïllar els murs. El 35% de les pèrdues de calor es produeixen a través dels murs. Les cavitats del mur poden ser fàcilment omplertes amb aïllants. Els murs sòlids es poden revestir amb plaques aïllants, interna o externament . 

Aïllar el terra. El 15% de les pèrdues provenen de la superfície de la casa que està en contacte amb el terra. Els pisos normalment se suspenen en un esglaó de formigó. Els pisos poden ser aïllats entre les bigues i el terra sòlid de sobre l’esglaó.

Tot i així val ventilar un mínim de 10 minuts l’habitatge: al migdia a l’hivern i a primera hora del matí a l’estiu! Les persianes i cortines també ajuden a ventilar i aïllar.

Il·luminació artificial:

Pel que fa a l’enllumenat interior, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, preferentment fluorescents amb reactància electrònica, fluorescents compactes amb reactància electrònica i bombetes de vapor de sodi d’alta pressió, o mecanismes LED. L’estalvi energètic és molt alt i l’amortització econòmica es produeix al cap de pocs mesos.

Cal tenir en compte el nivell de lluminositat necessari per a cada ús i no il·luminar en excés les estances de l’habitatge. I cal mantenir netes les làmpades perquè il·luminin bé!

No cal dir que s’ha d’aprofitar la llum natural (persianes amunt, o bé instal·lar tubs solars)

Electrodomèstics eficients:

A l’hora d’adquirir electrodomèstics, cal tenir en compte el consum energètic que tenen. Una bona guia és l’etiqueta energètica que els diferencia amb una lletra. Els de la lletra A són els electrodomèstics amb menys consum (consumeixen menys del 55 % de la mitjana) i, doncs, els que generen una despesa econòmica més baixa i menys contaminació. No s’han de deixar els aparells connectats en mode Stand By quan no els pensem utilitzar en hores, ja que segueixen consumint bastanta energia!

Sistemes de climatització eficients:

Que tinguin un baix consum energètic. A l’hivern no programis la calefacció per sobre els 20º ni a l’estiu per sota dels 25º. No cal estar a l’hivern despullats a casa ni a l’estiu passant fred!! No instal·lar els termòstats prop de la sortida de l’edifici ni vora finestres.  

Millor un ventilador abans que un aparell d'aire acondicionat, i millor ventilar correctament per refrescar la llar abans que un ventilador!

La teva butxaca i el planeta t'agrairan aquest petit esforç!

—————

Retorna