GUIA D'IDENTIFICACIÓ DELS CAPGROSSOS DE CATALUNYA

2014-05-13 19:35

Una senzilla guia en PDF desenvolupada per l'entitat Grup de naturalistes d'Osona, il·lustrada amb dibuixos i fotografies per identificar la majoria de granotes i gripaus del país quan es troben en fase larvària (capgrossos). Utilitza uns criteris d'identificació apreciables a simple vista i sense ser un coneixedor d'aquest grup d'animals podràs saber quines espècies d'ambifi habiten la massa d'aigua on observes capgrossos. 

https://www.gno.cat/media/ambits/guiacapgrossos2.pdf

 

—————

Retorna