Neva! (cau 1 trilió de molècules d'aigua congelada en cada floc de neu)

2017-01-25 19:04

La història d'un floc de neu

 

Comença amb el vapor d'aigua present a l'aire que, quan es refreda, es condensa. En alçada l'aigua es condensa sobre partícules de pols que suren a l'aire, formant gotetes.

Perquè la precipitació sigui en forma de neu, cal que les gotes es comencin a congelar. Això passa al voltant dels -10ºC, però és un procés gradual i les gotes no es congelen de cop. Quan una gota concreta es congela, es converteix en una petita partícula de gel rodejada de gotes d'aigua dins del núvol. El gel va creixent a mida que el vapor d'aigua es va condensant a sobre seu, formant així flocs de neu en aquest procés.

La forma dels flocs de neu

Està determinada per la temperatura i la humitat en la qual s’han format, i per l’alteració que han patit durant la precipitació. El matemàtic Kepler al 1611 en va començar a estudiar la seva geometria. La simetria hexagonal dels flocs de neu és molt habitual perquè la simetria de 6 puntes esdevé una estructura molt estable. Però pot tenir moltíssimes altres formes.

Existeixen 2 flocs de neu iguals?

Com que un floc de neu pot estar format per 1018 molècules d’aigua (1 trilló o dit d’una altra manera, 1.000.000.000.000.000.000 molècules d’aigua!), la probabilitat que dos flocs siguin idèntics es pràcticament nul·la, tenint en compte que s’estructuren diferent segons les condicions ambientals; per bé que si estan formats en condicions semblants, s’assemblaran.

Coses de la neu

Per norma general, quan la temperatura està per sota d’1,5ºC en superfície les precipitacions són en forma de neu. Si la temperatura és superior a aquests 1,5ºC, la neu es barreja amb precipitació líquida i els flocs arriben transformats i deteriorats.

En el cas de la neu granulada, la precipitació és en forma de cristalls de gel de forma arrodonida i compacta.

Les màquines de neu artificial deixen anar fines gotes d’aigua. Aquestes són congelades just abans de la seva expulsió. Per això, la neu resultant té una estructura completament diferent a la neu formada naturalment.

Per què veiem la neu blanca?

Els cristalls de neu són ben transparents, com un vidre. Una gran quantitat de cristalls de neu apilats fa que els veiem de color blanc, tal i com ho fa una pila de vidre esmicolat. La sal i el sucre els veiem blancs per aquest mateix motiu.

L’explicació rau en que la llum és parcialment reflectida per una superfície gelada, quan hi ha moltes superfícies parcialment reflectants, com per exemple els flocs i cristalls que componen una pila de neu, la llum que hi incideix surt dispersada. Com que tots els colors són dispersats més o menys per igual, observem el color blanc (que neix de la composició de tots els altres colors).

La darrera curiositat, és que al nord del Japó, a Sukayu Onsen, de mitjana cada any s’hi acumulen de mitjana quasi 18 metres de neu, la ciutat amb més neu del món! 

—————

Retorna