NO HO LLENCIS A LA TASSA DEL VÀTER!

2014-10-02 21:53

Pintures, dissolvents, olis, tovalloletes, bastonets, compreses i tampons, greixos domèstics, preservatius, burilles de cigars, envasos de plàstic, petits objectes metàl·lics, restes de menjar, medicaments, cosmètics, productes químics....

El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat en condicions òptimes.

Les estacions depuradores d'aigües residuals i pretractaments que funcionen actualment a Catalunya garanteixen un adequat retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d'aigua, principi bàsic de la Directiva marc de l'aigua.

Els residus esmentats anteriorment no es poden tractar a les depuradores, i a part de poder arribar als rius i platges, també poden produir problemes en el funcionament de les estacions depuradores i sobrecostos en la gestió de les depuradores de milers d’euros anuals que ens reverteixen a totes.

Per tant cal gestionar aquests residus correctament, dipositant-los al contenidor de recollida selectiva adient o mitjançant el punt verd o deixalleria més proper de casa nostra.

—————

Retorna