SOM ENERGIA, LA COOPERATIVA D'ENERGIES RENOVABLES

2014-06-11 20:11

Cooperativa Som Energia

https://www.somenergia.coop/

L'objectiu de Som Energia és ser una cooperativa sense ànim de lucre que reuneixi a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100% renovable.  Tota l’energia comercialitzada s’obté de projectes de generació d’energies renovables (solar, biogàs, biomassa i eòlica) respectuoses amb el medi ambient, i es promou l’autoproducció, alhora que promovent un consum de l’energia responsable.

https://www.youtube.com/watch?v=4McesjuhS00#t=20

Història de la cooperativa

El projecte de creació de Som Energia va prendre forma durant el 2010 quan un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir experiències exitoses en d'altres països europeus per promoure la participació de la ciutadania en un canvi de model energètic. Així s'inicia la difusió de la idea de crear la cooperativa Som Energia. Com a resultat, es va poder assolir la xifra de socis i sòcies necessària per poder constituir oficialment la cooperativa.

El desembre de 2010, amb l'assistència de vora 150 socis i sòcies, es realitza l'Assemblea Constituent de Som Energia i a final d'aquest any ja erem gairebé mil socis i sòcies.

L'any 2011 és el primer any en que Som Energia, SCCL funciona plenament com una cooperativa, amb l'ànim d'assolir els primers objectius marcats: convertir-se en una comercialitzadora d'electricitat 100% renovable i iniciar els primers projectes propis de producció d'energia.

Finalment al setembre de 2011 s'inicia l'activitat de comercialització d'electricitat verda certificada. I també es comença la construcció de la primera instal·lació de producció d'energia renovable de la cooperativa, una coberta fotovoltaica de 100kW a Lleida, que comença a generar electricitat el març de 2012.

Participació

La cooperativa disposa de milers de socis que col·laboren voluntàriament en el desenvolupament del projecte, organitzats a partir de grups locals  o comissions de treball obertes a qualsevol membre. Els grups locals s'encarreguen de difondre el projecte, buscar socis, i buscar projectes d'energies renovables al voltant de la seva zona d'actuació geogràfica. Compta amb una setantena grups locals en tot el territori.

Alguns enllaços informatius de la Cooperativa Som Energia són els següents:

Consulta notícies de Som Energia

Projectes de generació d’energia renovable

Kits fotovoltaics d’autoproducció

Contractar la llum a Som Energia

—————

Retorna