FAUNA

EVOLUCIÓ DE LES POBLACIONS DE PAPALLONES A CATALUNYA I CANVI CLIMÀTIC

2014-10-02 22:57
Papallones i canvi climàtic Les papallones són organismes idonis per detectar els efectes del canvi climàtic en els nostres ecosistemes perquè: a) Com a organismes poiquiloterms, el seu cicle biològic és molt depenent de la temperatura ambiental; b) Els temps generacionals són molt curts i permeten...

—————

ESPÈCIES INVASORES A CATALUNYA

2014-09-16 21:59
El procés d’invasió El procés pel qual una espècie esdevé invasora és el resultat d’una seqüència d’estadis successius. 1. Transport: L’espècie ha de ser transportada des de la seva àrea nativa fins a una nova localitat. Les vies de transport d’aquestes espècies són molt diverses, però es...

—————

GUIA D'IDENTIFICACIÓ DELS CAPGROSSOS DE CATALUNYA

2014-05-13 19:35
Una senzilla guia en PDF desenvolupada per l'entitat Grup de naturalistes d'Osona, il·lustrada amb dibuixos i fotografies per identificar la majoria de granotes i gripaus del país quan es troben en fase larvària (capgrossos). Utilitza uns criteris d'identificació apreciables a simple vista i sense...

—————

IDENTIFICACIÓ D'ANURS PEL SEU CANT

2014-04-08 20:09
INTRODUCCIÓ ALS ANURS I ELS SEUS CANTS Els anurs (granotes i gripaus) són amfibis sense cua en la fase adulta i les potes posteriors són considerablement allargades i adaptades en moltes famílies al salt. Els anurs adults presenten dues morfologies bàsiques: la granota i el gripau. La primera és un...

—————

COM CONSTRUIR UNA CAIXA NIU APTE PER DIFERENTS ESPÈCIES D'OCELLS EN 10 PASSOS

2014-04-08 20:08
SOM-HI SOM-HI SOM-HI! 1. Marquem les peces a la fusta utilitzant llapis i cinta mètrica. T: Terra L: Laterals S: Sostre D: Darrera F: Frontal Gruix: 1 a 1,5 cm (Mides en centímetres) 2. Serrem la fusta amb un xerrac i...

—————

INTRODUCCIÓ A LES CAIXES-NIU

2014-04-08 20:07
PER QUÈ SERVEIX? Una caixa-niu és una estructura artificial que pot ser utilitzada pels ocells que fan niu a les cavitats dels arbres o de les roques. Les caixes-niu es col·loquen per a diverses espècies d'ocells més o menys amenaçades i beneficioses per l'home (mallerengues, picasoques...

—————